Chọn ngôn ngữ:

GIẢI THƯỞNG


Harstwell đã giành được giải thưởng Macro, CTA & Volatility về danh mục các quỹ đầu tư từ 3-5 năm có tài sản tối thiểu 10 triệu đô la và tài sản tối đa 500 triệu đô la do Eurohedge trao tặng vào ngày 9/11/2017.

Giải thưởng được trao tặng cho các quỹ đầu tư xuất sắc trong việc điều chỉnh rủi ro và mang về hiệu quả lợi nhuận tuyệt đối trong số các quỹ đầu tư nhỏ và còn mới ở châu Âu trên nhiều chiến lược đầu tư, khung thời gian và số lượng tài sản khác nhau. Các giải thưởng EuroHedge Emerging Manager hướng đến làm nổi bật thương hiệu của những quỹ đầu tư nhỏ và mới trong ngành công nghiệp của châu Âu. Đơn vị chiến thắng là những quỹ đạt được hệ số Sharpe cao nhất trong giai đoạn được xem xét và có được lợi nhuận tốt nhất.

 


TÌM ĐẠI LÝ ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Chúng tôi rất vui mừng được gặp mặt và trình bày với bạn về cách thức hoạt động của dịch vụ quản lý giao dịch.

Các nhà đầu tư lưu ý. Hartswell đã mang đến lợi nhuận trên 70% mỗi năm cho các nhà đầu tư.

100% minh bạch là lý do hàng trăm nhà đầu tư đã chọn truy cập vào dịch vụ quản lý giao dịch.

Không hiểu giao dịch

Request a Callback